Loading

12 Temmuz 2011 Salı

Etik - Ahlak Felsefesi-


ETİK -AHLAK FELSEFESİ- 
DOĞAN ÖZLEM 
256 sayfa, 14*21 cm 
Say Yayınları, İstanbul 2010


Etik, felsefe disiplinleri içerisinde yeri en az belirli olan disiplin olmasına rağmen, konularının ve sorunlarının çeşitliliği, teori bolluğu ve çözüm denemelerinin çokluğu açısından tüm diğer felsefe disiplinlerinin önünde yer alır.

Etik -Ahlak Felsefesi- kitabının ilk üç bölümü “Etiğin Konumu ve Temel Problemleri”, “Başat Sayılan Problemlere Göre Etik Tipleri” ve “Eleştirel Etik” bölümlerinden oluşuyor. “Etik Üzerine Değerlendirmeler” adlı son bölümde ise bizzat bir felsefe disiplini olarak etiğin ne’liği ve olabilirliği tarihselci/hermeneutik bakış açısıyla irdelenip eleştiriliyor ve her etiğin bir ahlak, her ahlakın bir etik içerdiği, bir evrensel ahlakın olanağını ortadan kaldıranın tam da bu olgu olduğu ileri sürülüyor.

Doğan Özlem’in Referans Kitaplar dizisinde yer alan Etik -Ahlak Felsefesi- kitabı güncelliğini korumaya devam ediyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder