Loading

19 Kasım 2014 Çarşamba

Düğüm Çözme Sevdası

Biz ince ve derin sözlere dalmışız 
ve onların düğümlerini çözme sevdasına tutulmuşuz.

Müşkilâtta ve ona cevap bulmakta, 
düğümler bağlayıp onları çözmekte maharet göstermeye çalışıyoruz.

Tuzağın bağını kâh çözüp, kâh bağlayan 
ve bu sûretle ancak bu işte maharet kazanan kuş gibi.

O kuş sahradan ve çimenlikten mahrum kalır,
ömrü düğüm çözüp bağlamakla geçer.

Filvaki, hiçbir tuzağa zebûn olmaz; lâkin, 
bağı açıp kapamakla uğraştığı için, kanatları kırılır.

Düğüm çözmeye, yâni mesele halletmeye çalışma ki,
o uğraşmaktan akıl ve fikir kanatların kırılmasın.

Yüz binlerce kuşun kanadı kırıldı da,
yine o kaza tuzağı giderilemedi. 


Mesnevî, Mevlana Celaleddin Rumî
7657-7663. beyitler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder