Loading

6 Haziran 2013 Perşembe

Gökyüzüne Bakanlar

"Gökyüzüne bakan insanlar üç gruptur" dedi, "birinci grup baştaki gözle bakar ve içinde beyaz noktaları olan koyu mavi bir sayfa görür. Bunlar avamdır ve bundan fazlasını da göremezler.

Başka bir grup gökyüzünü olduğu gibi görür. Bunlar müneccimlerdir (astrolog). Gökyüzünü yıldızlarıyla tanırlar ve derler ki: 'Bugün filan yıldız filan burçta olup yaklaşan iki gezegene filan burçta etkide bulunacaktır. Bu burç rüzgar burcudur, toprak burcudur ya da ateş burcudur. Eğer Zuhal gezegeniyle Merih gezegeni bir burçta olursa etkili olan rüzgar mıdır yoksa su mudur? Filan yılda güneş koç burcuna girdiğinde, falan burç ortaya çıkar. Yılın talihli burcu bu burçtur. Yağmur yağar. Filan zamanda, falan kişi annesinden dünyaya geldiğinde filan burç etkiliydi. O kimsenin burcunun şahı filan yıldızdır. Burçların dedikleriyle amel eden nimet elde eder. Güneş veya ay siyah olduğu filan vakitte, yıldızlar kümesi güneşin mi yoksa ayın mı önünde durur?

Bunlar sürekli yıldızların hesabını yapar ve gökyüzünü olduğu gibi görürler. Ama gökyüzünün ve yıldızların sırrını görenler avam gibi baştaki gözle görmezler. Aynı şekilde, müneccimler gibi gökyüzünü bütünüyle de görmezler. Bunlar gökyüzünü istidlal gözüyle görürler."

Cebrail'in Kanat Sesi, Sembolik Hikâyeler
Şehabeddin Sühreverdî