Loading

15 Ekim 2011 Cumartesi

Tekrar Tekrar

Terapide sorunlar hiçbir zaman bir defada tümüyle çözülmez. Tersine, terapist ve hasta kaçınılmaz bir biçimde, öğrenilenleri düzeltmek ve pekiştirmek için tekrar tekrar geri dönerler - hatta tam da bu nedenle psikoterapi çoğu kez "sikloterapi" diye adlandırılır.

Irvin Yalom, Aşkın Celladı
~

Sık sık verilen aynı öğütten sıkılma,
Çünkü bir çiviyi çakabilmek için defalarca vurmak gerekir..

Mevlânâ Celaleddin Rumî